Nước uống nào tốt cho người tập luyện thể thao?

Nước uống nào tốt cho người tập luyện thể thao?