Nước ngọt có gas cũng có thể làm con bạn bị còi xương

Nước ngọt có gas cũng có thể làm con bạn bị còi xương