Nước ion kiềm là gì? Lợi ích mà nước ion kiềm mang lại?

Nước ion kiềm là gì? Lợi ích mà nước ion kiềm mang lại?