Da xấu, mụn trứng cá, tóc rụng nhiều – Nguyên nhân do đâu?

Da xấu, mụn trứng cá, tóc rụng nhiều – Nguyên nhân do đâu?